Bu site sektörler dizininde yer almaktadır.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kuruluyor

Yazarın Son Makaleleri


Değerleme uzmanlarının uzun süredir beklediği Birliğin yakın zamanda faaliyete geçecek olması tüm değerleme sektörü için yaşanan büyük bir gelişme. Mortgage kanununda kurulacağı belirtilen ve kurulması için verilen 2 yıllık sürenin 2009 yılı içerisinde dolduğu Birlik Statüsü 17 Aralık 2009 tarihinde yayınlandı. Bu statüye göre kurulan Birlik kamu kurumu niteliğinde olacak ve tüm lisanslı değerleme uzmanlarının üyeliği şart olacak. Birliğin Türkiye’deki diğer tüm Birliklerin aksine üyeleri kurumlardan değil kişilerden oluşuyor. Uzmanların şahsi yetkisi ve sorumluluğu ile hazırlanan değerleme raporlarının ancak lisanslı bir firma tarafından hizmet olarak sunulması mümkün, bu da Birliğin üyeleri arasına lisanslı şirketlerin de dahil edilmesi konusunu gündeme getirdi, getiriyor elbette. Bu sebepledir ki statünün bir takım maddelerinde sisteme şirketlerinde dahil edilmiş olduğunu görüyoruz.

Değerleme sektörü için bir milat olarak nitelendirilebilecek kadar kritik bir sürecin de başındayız aslında. 2001 yılında yine SPK’nın yayınlamış olduğu tebliğ ile değerleme uzmanlığı, değerleme şirketi, değerleme raporu tanımları ülkemizde faaliyete geçmiştir. SPK yapmış olduğu düzenleme ile yeni bir istihdam alanı yaratmış, bugün sayısı 1300’lere ulaşan lisanslı uzman ve 63’e ulaşan lisanslı şirketle milyarlarca dolarlık değerleme raporuna imza atan büyük bir sektörün oluşmasına da önderlik etmiştir. Aradan geçen yaklaşık 9 yıllık süreçte sektör olarak ulaştığımız noktayı değerlendirmek gerekirse Uluslararası Değerleme Standartlarında üretilen değerleme raporları, bunun yanısıra profesyonel ve bağımsız hizmet veren değerleme uzmanlarının yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım kararlarında aktif rol oynuyor da olması gurur verici elbette.

2001 krizinde bankalar kredilendirdikleri miktarları teminatları ile örtüştüremediler. Burada gerek değerleme sektörüne ilişkin yürürlükte yasal bir düzenlemenin olmaması, gerekse bugünkü gibi lisanslı ehliyetli kişi ya da kurumlar tarfından bu işin yapılmaması gerekçelerin başında sıralanabilir. Global krize ve bunun Türkiye’deki etkilerine ilişkin yorumlara baktığınızda bankacılık sektörünün bu krize hazırlıklı yakalandığı konusunda hemfikir tüm yorumcular. Bu hazırlık nedir peki? Risklerinin arkasında geçerli teminatlar, doğru değerlemeler ve profesyonel bu işin uzmanı SPK Lisanslı şirketler ile çalışıyor olmaları hiç tartışmasız.. Artık alınan ipoteklere ilişkin değerlemelerde Bankalar SPK tarafından yayınlanan tebliğ, sonrasında tercüme edilen Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında hizmet veren kurumlar ile çalışıyor. Böylece hem mülklerin yasal riskleri ölçülebiliyor hem de gerçek değer üzerinden bağımsız ve tarafsız işlem gerçekleşiyor. Değerlemecilerin Türkiye’nin dünyadaki bir çok ülkeye göre nispeten az hasarla bu krizden çıkmasındaki rolü bu sebeple yadsınamaz..

Statü’de yayınlanan Birliğin görev tanımlarının bir kaçının üzerinden geçmek gerekirse;

- Standartların oluşturulması halen her bankaya, her hizmet verilen kuruma göre dahi rapor içeriklerinin değişkenlik gösterdiği günümüzde büyük bir adım olacak kesinlikle.

- Bunun yanısıra endekslerin yayınlanması ve istatistiklerin oluşturulması bir diğer görev tanımlaması Birlik faaliyetleri için. Özellikle yatırımcılar tarafından dünyadaki bir çok ülke ile karşılaştırıldığında hep büyük bir eksik olarak karşımıza çıkan böylesi önemli bir bilgi bankasını oluşturmak da yine işin sahipleri değerlemeciler tarafından gerçekleştirilecek bir başka çalışma.

- Minimum hizmet bedelinin belirlenmesi Ve elbette özellikle son dönemde gerek bankalar arası gerekse değerleme şirketleri arasında rekabetin hız kazanması ile birlikte ortak bir hizmet bedeli belirlenmesi gerekliliği de uzun süredir beklenen önemli bir adımdı.

Değerleme Uzmanları Birliğinin görevleri arasında bu saydıklarımız gibi tam da sektörün ihtiyaç duyduğu düzenlemelerin yer alıyor olması, beklentilerin de yüksek olduğu bir yönetim anlayışını beraberinde getiriyor elbette..

Tüm bunlar değerlendirildiğinde Birliğe ve beraberinde oluşacak çalışma komitelerine çok iş düşüyor, özellikle de sektörün yapı taşlarının şekillleneceği böylesi önemli bir dönemde.
Son Güncelleme: Salı, 11 Mayıs 2010 17:48
Bağlantılar

Bize Ulaşın

Reklam-Tanıtım

Katılın

Uzmana Danışın, Bilgilenin

Kayıt Yaptırın

İzleyin

  • RSS

  • Mobil Görüntüle

İş Ortaklarımız