Bu site sektörler dizininde yer almaktadır.

Tegova

The European Group pf Valuers Associations


TEGOVA, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde kurulu bulunan gayrimenkul değerleme kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlayarak işbirliğini artırma ve gayrimenkul değerlemesi alanında standart birtakım kurallar koymak amacıyla kurulmuş bir örgüt olup merkezi Brüksel’dir. Bünyesinde halen 23 ülkeden, 120.000 değerleme uzmanının üyesi olduğu 38 değerleme uzmanları örgütü bulunmaktadır.

 

TEGOVA, UDSK (İnternational Valiation Standards Council-IVSC) ile de yakın bir işbirliği içinde olan bir örgüttür. Bu işbirliğinin temel amacı, uluslar arası alanda değerleme metotları ile raporlara ilişkin standartlar oluşturarak finans ve endüstri sektörü ile sermaye piyasalarında gayrimenkul değerlemesi alanında şeffaflık ve güvenilirliği tesis etmektir. Bu amaca ulaşmak için TEGOVA; “Approved European Property Valuation Standards (EVS)” adı altında bir standartlar rehberi (Blue Book) hazırlamıştır. Söz konusu rehber TEGOVA’ya üye olan kurumlar açısından herhangi bir zorunluluk veya cezai hükümler içermemekle birlikte tavsiye niteliğinde de olsa gayrimenkul değerlemesi mesleği açısından birtakım önemli düzenlemeler içermektedir.

 

EVS’nin içeriği ve amacı; müşterileri için güvenilir ve tutarlı değerleme raporları hazırlamaları için değerleme eksperlerine yardımcı olmak, piyasa değeri ve değerleme metodu kavramlarına standart tanımlar getirmek suretiyle yeknesaklığı sağlamak, gayrimenkul değerlemesi mesleğinin kalite standardını yükseltmek, eksperleri gayrimenkul değerlemesindeki rolleri konusunda bilinçlendirmek, değerleme raporlarının açık, anlaşılır ve aynı zamanda ilgili diğer mevzuat hükümleri ile uyumlu bir şekilde oluşturulmasına ilişkin prosedürleri belirlemek, şirketlerin mali tablolarında yer alan bilgilerin doğru ve güvenilir olmalarına yardımcı olarak kamuyu aydınlatma işlevini daha etkin kılmaktır. EVS’de yer alan hükümler ve kurallar, değerleme mesleğinin genel bir çerçevesini oluşturmak için kaleme alınmış olup, ülke mevzuatlarında yer alan hükümlere veya yargı kararlarına herhangi bir müdahale etme amacı taşımamakta, sadece tavsiye niteliğinde birtakım düzenlemeler getirmektedir.

 

Türkiye’den Değerleme Uzmanları Derneği’de bu kuruluşun üyeleri arasındadır.

 

Web: http://www.tegova.org

 

Kaynak: TÜREOĞLU, Z.  E. (2009), Konut Finansmanı Sisteminde Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, Syf 40, İstanbul


Yeni Haber Başlıkları:
Diğer Haber Başlıkları:
  • 15/12/2009 14:32 - Rics

Bağlantılar

Bize Ulaşın

Reklam-Tanıtım

Katılın

Uzmana Danışın, Bilgilenin

Kayıt Yaptırın

İzleyin

  • RSS

  • Mobil Görüntüle

İş Ortaklarımız