Bu site sektörler dizininde yer almaktadır.

BDDK'dan Kredi Teminat Oranına İlişkin Basın Açıklaması

Bilindiği üzere, bankaların etkin bir risk yönetimi açısından, taşıdıkları risk düzeylerine, risk iştahlarına ve risk alma kapasitelerine bağlı olarak kullandırdıkları krediler ile bu krediler karşılığında alacakları teminat türleri ve düzeyleri arasında makul bir ilişki kurmaları beklenmektedir. Kredi ve teminat düzeyi arasındaki ilişki uluslararası finans literatüründe “Loan to Value (LTV)” olarak bilinen ülkemizde de “kredinin teminata oranı (KTO)” olarak adlandırılan oran aracılığıyla kurulmaktadır. Bu çerçevede, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 43 üncü maddesinde verilen yetkiden hareketle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16.12.2010 tarihli toplantısında alınan 3980 sayılı Karar ile, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren

- Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılacak krediler ile konut teminatı altında kullandırılacak tüketici kredilerinde, kredi tutarının teminata konu olan gayrimenkulün değerinin % 75’ini,

- Ticari gayrimenkul alımı amaçlı kullandırılacak ticari kredilerde ise kredi tutarının teminata konu olacak gayrimenkulun değerinin % 50’sini aşmaması kuralı getirilmis ve bu sınırın belirlenmesinde esas alınacak teminata konu olan konutların ya da ticari gayrimenkullerin değerinin Kurulumuz veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerince tespit edilmiş olmasının zorunlu tutulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Kaynak: gmport.com

Yeni Haber Başlıkları:
Diğer Haber Başlıkları:

Bağlantılar

Bize Ulaşın

Reklam-Tanıtım

Katılın

Uzmana Danışın, Bilgilenin

Kayıt Yaptırın

İzleyin

  • RSS

  • Mobil Görüntüle

İş Ortaklarımız