Bu site sektörler dizininde yer almaktadır.

Sınavlar Hakkında Bilgiler

1-Sınav Tarihleri
Kurul tarafından düzenlenen lisanslama sınavları aksine bir karar alınmadıkça her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa'da yapılmaktadır. Sınav başvuruları sınav tarihlerinden yaklaşık 2,5-3 ay önce internet üzerinden alınmaktadır. 3 hafta süren başvuru süresini kaçırmamak için internet sitemizi takip etmenizde yarar bulunmaktadır.


2- Sınav Başvuru Koşulları
Sınav başvurusunda aranılan belgeler sınav kılavuzunda yer almaktadır. Sınav başvurusunda Kılavuzda belirtilen prosedürün takip edilmesi önemlidir.
Sınavda başarılı olunması halinde lisans alma aşamasında gerekli belge ve koşullar için ayrıca sınav kılavuzunu okuyunuz.
Sınav ücreti Sınav Kılavuzunda açıklanmaktadır.
Sınavlar arasında geçiş, ortak modüller, sınav saatleri ve benzeri hususlar sınav kılavuzunda ve duyurularda yer almaktadır. Başvurulabilecek sınav sayısı iki ile sınırlandırılmıştır. Aynı tarih ve saatte yapılan iki farklı sınava başvuru imkânı yoktur. Bu sınavların seçilmesi halinde sistem başvuruya izin vermeyecektir.
Sınav başvuru dönemi bittikten sonra başvuru yapılması mümkün değildir. Kayıt linki ancak her sınav dönemi için ilan edilen başvuru süresi içerisinde kayıt yapılmasına imkân vermekte, süre dışında erişim mümkün olmamaktadır. Bu konuda talepte bulunulmaması rica olunur.


3- Aday Bilgilerinin Değiştirilmesi ve Hatalı Kaydın Düzeltilmesi
Kimlik bilgilerinde değişiklik, ancak Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından adayın yazılı başvurusu ile yapılabilir. Üniversitenin sitesinden telefon ve faks numaralarına ulaşabilirsiniz.
Başvuru esnasında hatalı kayıt yapılmaması için azami dikkatin gösterilmesi, hatalı girişlerde düzeltme için Sınav Kılavuzunda belirtilen Anadolu Üniversitesi'nin adresine kayıt dönemi içinde başvurulması gerekmektedir. Kayıt dönemi sona erdikten sonra, sınav başvurusunda doldurulan "Kayıt Formu"nda herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir.


4- Sınav Başvuru Belgeleri
Sınav başvuruları iadeli taahhütlü veya benzeri posta araçları kullanılarak sınav kılavuzunda belirtilen esaslar dahilinde Anadolu Üniversitesi’ne yapılacaktır.
Sınav evrakı postalanırken Kılavuzda belirtilen tarihlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Sınav başvuru evrakını iadeli taahhütlü posta dışında kargo veya APS ile gönderebilirsiniz. Burada esas olan göndericinin elinde gönderdiğini belgeleyebileceği bir evrak olmasıdır. Bu nedenle APS tercih edilmesi halinde Haberli APS kullanılması uygun olacaktır. İadeli taahhütlü kartın tarafınıza dönmüş olması halinde bu, gönderinin yerine ulaştığı anlamına gelmektedir.
Başvurular Anadolu Üniversitesi tarafından değerlendirilip sınav giriş belgeleri sınav tarihinden bir ay önce internet ortamında ilan edilmektedir. Daha önce postanın ulaşıp ulaşmadığı ya da başvurunun kabul edilip edilmediği konusunda bilgi verilmesi mümkün değildir.


5- Sınav Giriş Belgeleri
Sınav giriş belgeniz adresinize postalanmayacaktır. Giriş belgenizi http://spk.anadolu.edu.tr/ adresinden temin ederek sınav esnasında yanınıza bulundurmanız gerekmektedir.
Başvuru aşamasında Kayıt Formunun imzalanması ve fotoğraf yoksa adayın son durumunu gösterir bir fotoğrafın yapıştırılması gerekmektedir. İmza ve fotoğraf eksikliği durumunda sınav giriş belgesine internet üzerinden ulaşılması mümkün olmayacaktır. Belgeyi almak üzere bilgiler girildiğinde verilen uyarı mesajında belirtilen adrese gidilerek belgenin imzalanması ve elden alınması gerekmektedir.
Sınav başvurunuzun kabul edilmiş olması lisans alma koşullarını sağladığınız anlamına gelmez. Lisans alma aşamasında aranacak belge ve koşullar kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.


6- Sınav Türleri
Hangi meslek gruplarının hangi sınavlara katılması gerektiğine ilişkin ayrıntılı bilgiler internet sayfamızdaki sınav kılavuzunda yer almaktadır. Ayrıca internet sitemizin mevzuat bölümünde yer alan;
•    "Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inden lisanslama hakkında bilgilere,
•    "Seri:VIII, No:35 Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inden gayrimenkul değerleme uzmanlığı ve konut değerleme uzmanlığı mesleğine yönelik bilgilere,
•    "Seri:X, No:22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"inden bağımsız denetim mesleğine yönelik bilgilere,
•    "Seri:VIII, No:51 Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği”nden kredi derecelendirme uzmanlığı ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı mesleğine yönelik bilgilere,
ulaşabilirsiniz.


7- Sınavın Uygulanması ve Sonuçları
Sınav konu ve alt konu başlıkları internet sayfamızda "Lisanslama Sınavları" başlığı altında açıklanmaktadır. Alt konu başlıkları bazında sorulacak soru sayıları aynı adreste soru dağılım tablosunda, sınav süreleri ise oturum tablosunda açıklanmaktadır.
Kurulumuzca aksine bir düzenleme yapılmadıkça, lisanslama sınavlarında uygulanmakta olan modül geçme sisteminde, ilk kez girilen sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 4 yıl geçtiği halde başarılı olamayan adayların başarılı olduğu dersler dahil tüm derslerden yeniden sınava girmesi gerekecektir.
Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir. Başvurulduğu halde oturum bazında girilmeyen sınavlarda bir önceki not geçerli olur.
Sınav sırasında hesap makinesi kullanılması adayların lehinedir. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımlar kullanılamaz. Sınav kurallarına uymayanların sınavları geçersiz sayılır.
Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih sınav giriş belgesinde belirtilmektedir.
Sınav sonuçlarına http://spk.anadolu.edu.tr/ internet adresinden TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girmek suretiyle ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçları ayrıca adreslere postalanmayacaktır.
Sınav sonuç belgesi Lisans Belgesi yerine geçmez, bu amaçla kullanılamaz.
Geriye dönük olarak son sekiz dönemin sınav sonuç belgeleri internet sayfamızda verilen "Başvuru" linkinde aktif olarak erişime açıktır. Daha eski dönemlere ait sınav sonuçlarına kayıt yenileme esnasında ulaşılabilmektedir.


8-Lisans Belgesi Almak İçin Yapılacak İşlemler
Sınavlarında başarılı olarak lisans belgesi almaya hak kazanan adayların lisans belgelerini almak üzere Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine (TSPAKB) başvurmaları gerekmektedir. Başvuruda aranacak belgelere ve formlara http://www.tspakb.org.tr/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.
Sınavlarda başarılı olduğu tarihten itibaren 3 yıl içinde lisans belgesi almak üzere başvuruda bulunmayanların sınavları geçersiz sayılır.
Adayların TSPAKB'den lisans belgelerini alırken ibraz edecekleri belgeler kılavuzda yer almaktadır. Tecrübe şartı aranılan lisans belgesi başvurularına ilişkin adayın kılavuzda belirtilen belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Tecrübeye ilişkin belgeler ancak adayın sınavda başarılı olup lisans almak üzere başvurması halinde incelenecektir.

Bağlantılar

Bize Ulaşın

Reklam-Tanıtım

Katılın

Uzmana Danışın, Bilgilenin

Kayıt Yaptırın

İzleyin

  • RSS

  • Mobil Görüntüle

İş Ortaklarımız