Bu site sektörler dizininde yer almaktadır.
imkb
SPK Başkanı Vedat Akgiray, işlem sırası kapalı şirketlerin İMKB'deki tahtalarının açılması çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini ve uygulamanın gelecek sene başlayabileceğini açıkladı.

İş Yatırım varantlarının işlem görmeye başlamasına ilişkin tören sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Akgiray, "İncelenen bir dosya yok, yarın tahtaların açılacağı anlamına gelmiyor. SPK yasası Meclis'ten geçince olabilir. Bazı durumlarda yasaya gerek kalmayabilir" dedi. Tahtaların kapanmalarına ilişkin hukuki gerekçelerinin ortadan kalkmasıyla işlem görebileceğini söyleyen Akgiray, bu uygulamanın da seneye başlayabileceğini ifade etti. Düzenlemenin gelecekte tahtaların kapanmaması için de yapılacağı bilgisini veren Akgiray, bugüne kadar firmanın hakim ortağının yanlışı nedeniyle bireysel yatırımcıların zarar gördüğünü hatırlatarak, "Eğer büyük ortak yanlış yaptıysa büyük ortak çeksin, şirket çekmesin istiyoruz" dedi.

İMKB'de tahtası kapanan şirketler arasında ÇEAŞ, Kepez ve Aktaş Elektrik gibi şirketler bulunuyor.

10 Milyarlık Halka Arz
İMKB Başkanı Hüseyin Erkan da yapıcı çözümlerle gelinmesi durumunda İMKB olarak kapalı tahtaları açacaklarını söyledi. Erkan, bu tahtalarda hissesi bulunan birkaç bin yatırımcı olabileceğini kaydetti.

Erkan ayrıca, 2011 yılında 30'a yakın halka arz gerçekleşebileceğini ve halka arzların büyüklüğünün 10 milyar liranın üzerine çıkabileceğini söyledi.

Erkan, "Tahvil halka arzlarıyla birlikte bu sene 2.6 milyar liraya ulaştık. Emlak Konut GYO'nun halka arzı olursa bu yıl tahvil halka arzlarıyla birlikte toplam 4 milyar lirayı geçeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bugün
 
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) yüzde 25 hissesinin halka arzında ön talep toplama tarihleri 8-9 Kasım, kesin talep toplanma tarihleri ise 23-24 Kasım olarak belirlenirken, halka arzda en az 100.000 lira talepte bulunan bireysel yatırımcılara yüzde 5 iskonto uygulanacak.

Mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda 625 milyon lira nominal tutardaki Emlak Konut GYO hisseleri satılacak. Reuters'ın gördüğü sunuma göre, 'fiyat aralığı ile talep toplama' yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda ek satış planlanmıyor.

En az 100.000 lira talepte bulunacak bireysel yatırımcılara yüzde 5 iskonto öngörülürken, talebin altında dağıtım olması durumunda iskonto yüzde 2.5 olarak uygulanacak, Emlak Konut GYO ve pay sahiplerinin hisselerin İMKB'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca satmama taahhüdü bulunuyor. Emlak Konut GYO hisselerin İMKB'de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Dünya
 
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin halka arz edilen hisseleri İMKB Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başladı. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzedilmiş olan 56 milyon 352 bin 942 lira nominal değerli hisse senetleri, dünden itibaren 7.30 lira fiyat baz alınarak "TRGYO" kodu ile İMKB Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işleme açıldı. Hisselerinin yüzde 25.16'sını açan Torunlar GYO, 2.65 milyar lira portföy değerine sahip.

Şirket 5700 katılımcı sayısı ile 2000 yılı sonrası gerçekleşen GYO halka arzlarında en çok katılımcısı olan GYO arzı olarak değerlendirildi. Açılış gongu töreninde konuşan, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, 411 milyon liralık halka arz gelirinin yüzde 85'ini halka arz gelirinde, yüzde 15'ini ise projelerde değerlendireceklerini belirtti. Torun, "Şirket, başta Türkiye'nin en büyük karma kullanım projesi olmaya hazırlanan 'Mall of İstanbul' olmak üzere portföyünde yer alan ve geliştirdiği diğer projeler için 2014 yılının ilk çeyreğine kadar 858 milyon TL'lik yatırım planlıyor" dedi.

Kaynak: Dünya
 
Torunlar GYO halka arz için bugün talep toplamaya başlıyor. Halka arz fiyat aralığı 5.50 - 7.50 TL olan Torunlar GYO'nun hisselerinin % 25.16'sı halka arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması halinde Torunlar GYO'nun halka arzı % 28.93'e çıkacak.

2.65 milyar TL portföy değerine sahip Torunlar GYO'nun halka arzında hisselerin %20'lik bölümü yurtiçi yatırımcılara, %80'i ise yurtdışı yatırımcılara ayrıldı. Halka arzda yurtiçi bireysel yatırımcılar; ilgili teminatları kabul eden konsorsiyum üyelerinden likit fonları, döviz ve DİBS'lerini teminat göstererek talepte bulunabilecekler. Halka arzda talep toplama bugün başlayacak ve 15 Ekim Cuma günü sona erecek.

Kaynak: Dünya
 
Kurul, halihazırda lisansları iptal edilen şahısların lisans iptallerini 1 ekim itibariyle kaldırıyor. Süreli lisans iptalinin, kademeli 6 ay ve 2 yıl, süresiz lisans iptalinin ise 5 yıl olarak uygulanmasına karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), lisans iptalleri uygulama esaslarını değiştirdi. Kurul bu çerçevede, halihazırda lisansları iptal edilen şahısların lisans iptallerinin 1 Ekim 2010 itibariyle kaldırılmasına karar verdi.

SPK Haftalık Bülteninde yer alan duyuruya göre, Kurul, lisans almış şahısların, sermaye piyasası mevzuatına aykırı işlemleri nedeniyle lisanslarının iptal edilmesiyle ilgili inceleme yaptı. İnceleme sonucunda, Kurul, işlem yasağı kurallarının değiştirilmesine yönelik Temmuz sonunda yayımlanan Kurul kararı ve İMKB hisse senedi piyasasının işleyiş esaslarına getirilecek yeni düzenlemeleri dikkate alarak, halihazırda Kurulca haklarında suç duyurusunda bulunulan ve lisansları süreli veya süresiz iptal edilen şahısların lisans iptallerinin, 1 Ekim 2010 tarihi itibariyle kaldırılmasına karar verdi.

Lisansların süreli iptal edildiği durumlarda iptalin başlangıç süresinin tespitinde ve aynı kişi için farklı tarihlerde verilen birden fazla sayıdaki süreli iptallerde, sürelerin takibinde oluşan tereddütler nedeniyle lisans iptalleri uygulama esaslarında değişikliğe gidildi. İşlem yapma yasağına ilişkin düzenlemelerle uyumu da esas alan Kurul kararları şöyle:

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 'Lisansın İptal Edilmesi' başlıklı madde hükmünde yer alan "süreli" ve "belirsiz süreli" ifadelerinin uygulama kolaylığı açısından "süreli" ve "süresiz" şeklinde kullanılması, Süreli lisans iptalinin, ilgili iptal kararının alındığı tarihten itibaren kademeli olarak 6 ay ve 2 yıl, süresiz lisans iptalinin ise iptal kararının alındığı tarihten itibaren 5 yıl olması,

Sermaye Piyasası Kanununun cezai sorumluluklar ile ilgili maddesinin A ve B bentlerinde yer alan suçları işledikleri tespit edilen ya da söz konusu suçları işledikleri Kurulca tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin fiillerine iştirak ettikleri Kurulca tespit edilen ve bu kapsamda haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen kişilerin, tüm lisanslarının iptal süresinin ilgili Kurul Kararı tarihinden itibaren 6 ay olarak uygulanması, İlk lisans iptaline konu olan sözkonusu fiillerin tekrarı halinde, lisans iptal süresinin yeni iptal kararı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl olarak uygulanması,

İkinci lisans iptaline konu olan sözkonusu fiillerin tekrarı halinde, lisans iptal süresinin yeni iptal kararı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl olarak uygulanması, 30 Temmuz 2010 tarihinden sonra sözkonusu fiillere iştirak eden kişiler hakkında, 30 Temmuz 2010 öncesi getirilen lisans iptallerinin süre artırımı konusunda dikkate alınmaması, Bankacılık Kanunu ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve / veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanunda öngörülen suçlar, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu ile istimal ve istihsal kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olunması halinde ilgililerin tüm lisanslarının mahkeme kararı tarihinden itibaren 5 yıl iptal edilmesi, Lisansları süreli veya süresiz olarak iptal edilen kişilerin kimlik bilgilerinin Kurulun ilgili Dairesi tarafından Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'ne iletilmesinin, haklarında lisans iptali tesis edilen kişilerin iptal sürelerinin, her bir lisans iptal süresi için ayrı ayrı olmak üzere Birlik tarafından takip edilmesi, Lisans iptal süresinin tamamlanmasını müteakip ilgilinin iptal süresinin dolduğunun Birlik tarafından takip edilmesinin, Lisans iptal süresi tamamlanmadan önce de ilgili hakkında suç duyurusu üzerine; "savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesi halinde, söz konusu karara ilişkin itirazın Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesini takiben' veya 'mahkeme tarafından beraat kararı verilmesini takiben' ilgilinin lisans iptal süresinin sona ermesi, Süreli ve süresiz lisans iptali gerektiren fiilleri işleyen kişilerin iptal süresi boyunca açılacak hiçbir lisanslama sınavına alınmaması.'

Konuya ilişkin 17 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan kurul kararı, yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: Hürses
 
İMKB ve SPK'nın olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerini gerekçe göstererek bazı hisse senetlerinde uygulamaya koyduğu brüt takas uygulaması dün kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasının ardından uygulamaya konu olan şirketler günün en çok kazandıran hisseleri olurken piyasa değerlerine 632 milyon TL kazandırdı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, Lafarge Aslan Çimento, RHEA (Vakıf) Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Link Bilgisayar Sistemleri, Derimod Konfeksiyon ve Latek Lojistik (LATEK) hisse senetleri işlemlerine ilişkin olarak getirilen brüt takas uygulamasının dünkü işlemlerden geçerli olmak üzere sonlandırılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu. Açıklamanın ardından hareketlilik yaşayan hisseler yüzde 10'un üzerinde değer kazanarak borsadaki piyasa değerlerini 632 milyon TL'den fazla artırdı.

1 Ekim'e Hazırlanılıyor
Kısaca suni işlem hacimlerini önlemek amacıyla getirilen ve alınan hisse senetleri için hisse senetlerini alan yatırımcıların hesaplarında bu alımlar için yeterli para bulunmasını ifade eden brüt takas uygulamasının, yeni işlem kurallarıyla birlikte uygulanmak amacıyla kaldırıldığı açıklandı. Uygulamaya konu olan 6 şirketin hisse senetlerinde kaldırılan brüt takas uygulamasıyla artık bu hisse senetlerinde gün sonu netleştirme yapılabilecek. Yani hisse senetleri gün içerisinde alındığında hesapta alım karşılığı kadar bedel olup olmadığı şartı aranmayacak.

Yeni Kurallar Geliyor
SPK ve İMKB tarafından yapılan açıklamada da 1 Ekim 2010 tarihi itibariyle hisse senedi piyasalarında getirilecek yeni düzenlemeler de dikkate alınarak, mevcut durumda brüt takas uygulamasına tabi şirketlerin 21 Eylül 2010 tarihli işlemlerden başlamak üzere brüt takas uygulamasına son verildiği belirtildi. Bununla birlikte, SPK'nın 23 Temmuz 2010 tarihli Haftalık Bülteni'nde de belirtildiği üzere, 1 Ekim 2010 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemelere ek olarak, şartları oluştuğu ve gerekli görüldüğü takdirde İMKB tarafından belirlenen hisse senetlerinde brüt takas uygulamasına geçilebilecektir. Ayrıca, 2011 yılı başından itibaren İMKB tarafından 'Otomatik Seans Durdurma ve Otomatik Brüt Takas Uygulamasına Geçme Sistemi'nin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Olağandışı Harekete Engel
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) tarafından alınan kararlar çerçevesinde, Galatasaray Sportif, Lafarge Aslan Çimento, RHEA Girişim Sermayesi, Link Bilgisayar, Derimod Konfeksiyon ve Latek Lojistik paylarına ilişkin brüt takas uygulaması getirildiği ifade edilen duyuruda, bu uygulamalarla hisse senetleri piyasasında üçüncü kişiler nezdinde yanlış intiba uyandırabilecek ve piyasaya net katkı sağlamayan nitelikteki alım - satım işlemleri ile olağan dışı fiyat - miktar hareketlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Tarihlerinin Yükselişi ile İlk 10'dalar
Bu açıklamaların ardından 6 şirketin hisse senetleri, günün en çok değer kazanan hisseleri arasına girdi. Bu şirketlerden Link Yazılım yüzde 8.73 değer kazanarak günün en fazla değer kazanan hissesi oldu. Aslan Çimento yüzde 8.33 ile üçüncü sırada, Derimod yüzde 5.68 ile 7 sırada yer alırken onu yüzde 4.90 ile Latek Lojistik izledi. Şirketlerin piyasa değerleri ise toplamda 632 milyon TL'den fazla arttı. Piyasa değerini en fazla artıran şirket 578 milyon TL ile Aslan Çimento olurken, onu sırasıyla 22 milyon ile Latek Lojistik, 20 milyon ile Galatasaray, 5 milyon ile Vakıf Girişim, 4 milyon ile Link Bilgisayar izlerken, 2.5 milyon ile Derimod son sırada yer aldı.

Şirkelerin 2 Günlük Piyasa Değerleri
Hisse Önceki Gün (Bin TL) Dün (Bin TL) Fark (Bin TL)
Aslan Çimento 3.7267.890 4.305.200 578.310
Derimod 23.436 25.920 2.484
Latek Lojistik 198.000 220.000 22.000
Link Bilgisayar 25.300 29.480 4.180
Vakıf Girişim 61.920 67.320 5.400
Galatasaray 706.000 726.495 20.495

Kaynak: Yeni Şafak
 
İMKB'deki GYO şirketleri toplam piyasa değeriyle, net aktif değeri toplamı olan 4 milyar 731 milyon TL'ye göre yüzde 31 iskonto ile işlem görüyor. 2010 yılının geri kalanında sektöre olan ilginin yeniden artabileceği düşünülüyor. Çünkü birçok GYO halka arz hazırlığında. Bu yıl içinde yapılan TSKB GYO, İdealist GYO, Reysaş GYO halka arzlarının dışında dokuz GYO'nun daha halka arzı bekleniyor.

Son dönemde artan halka arzların içinde en fazla dikkat çeken sektör, hiç kuşkusuz GYO oldu. Bunun nedenlerinden biri, 31 Aralık'ta SPK'nın yayınladığı bir tebliğ ile GYO'ların halka arzları önündeki bütün engellerin kaldırılmış olması.

Bu tebliğe göre GYO'lar için halka arz limiti yüzde 49'dan yüzde 25'e çekilirken, halk arz sürelerini daha fazla ertelemelerinin önüne geçildi. Daha önce GYO'ların kendi hisselerini alabilmesine olanak sağlanmıştı. Böylelikle 2010 yılı içerinde önemli miktarda GYO'nun halka açılması bekleniyordu. Sonuçta, TSKB GYO, İdealist GYO, Reysaş GYO ve son olarak Martı GYO halka açılırken, Torunlar GYO ve Emlak GYO'nun da yakın bir zamanda halk açılması bekleniyor. Bunların yanı sıra Kiler GYO, Akfen GYO, Albayrak GYO, Mesa GYO, Büyükhanlı GYO, Servet ve Ozak GYO'nun da halka arz planları bulunuyor.

En Son Martı GYO Geldi
Son olarak geçen hafta Martı GYO halka arz için talep toplandı. Turizm alanında 43 yıldır faaliyet gösteren Martı Otel İşletmeleri, yüzde 94'üne sahip olduğu Martı GYO'nun yüzde 49'unu halka açtı. Martı GYO'da, tamamı 'bakiye yüklenim metodu'yla gerçekleşecek halka arz için 16 - 17 Eylül 2010 tarihlerinde 1.42 TL - 1.60 TL fiyat aralığında talep toplandı. Borsanın ilk turizm odaklı GYO'su olan Martı'nın net aktif değeri 156 milyon TL, ödenmiş sermayesi 56 milyon TL olarak açıklandı.

GYO'ların toplam piyasa değeri ise net aktif değeri toplamı olan 4 milyar 731 milyon TL'ye göre yüzde 31'lik bir iskonto ile işlem görüyor. Genel olarak değerlendirildiğinde, 2010 yılının geri kalanında sektöre olan ilgilinin yeniden artabileceği düşünülüyor.

2009 yılında düşük faiz ortamından en fazla olumlu etkilenecek sektörün gayrimenkul olacağı beklentileri doğrultusunda, İMKB GYO Endeksi, 2009 yılında yüzde 138 getiri elde ederken, İMKB 2009 yılında yüzde 117'lik bir getiri elde etti. Dolayısıyla, 2009 yılında GMYO endeksi, İMKB-100 endeksinin yüzde 21 üzerinde getiri elde etti.

2010 yılına bakıldığında ise İMKB100 Endeksi yüzde 20 getiri elde ederken, GYO Endeksi'nin yılbaşından bu yana yüzde 9'luk bir getiri elde ettiği görülüyor. Dolayısıyla göreceli olarak İMKB100 Endeksi'nin yüzde 11 altında performans gösterdi.

Hareket Bekleniyor
GYO sektörünün yılbaşından bugüne kadar İMKB'ye göre geride kaldığına dikkat çeken Ak Yatırım sektör analisti Bertuğ Tüzün, bundaki ana nedeni planlanan ve yapılan çok sayıda halka arz olmasına dayandırıyor.

Temel analizlere bakıldığında GYO sektörünün çekici göründüğünü ifade eden Bertuğ Tüzün, ayrıca gelecek halka arzlarda yüksek değerlemeler çıkarsa, bu listenin GYO'ları olumlu etkileyeceğini söylüyor.

Şeker Yatırım sektör analisti Halil Kahve ise yeni GYO'ların halka açılacağı beklentisinin sektöre hareket getireceğini düşünüyor. Özellikle Torunlar GYO ve Emlak GYO gibi portföy değerleri büyük şirketlerin halka açılacak olmasının etkili olacağını ifade eden Halil Kahve, "Ayrıca son çeyrekte konut satış rakamlarında da artış olabileceğini düşünüyoruz. Son olarak yatırımcıların ilgilerinin finans sektöründen, reel sektör tarafına yönelmeye başlamasının GYO sektörüne de bir hareket getirebileceği kanaatindeyiz" diyor.

Etkisi Olacak GYO'lar
Halka arzlardan en büyük beklenti ise Emlak GYO'da. Emlak Konut GYO'nun halka arz boyutu olarak toplam NAV (net aktif varlık) büyüklüğü 4.5 milyar TL ve halka arz boyutu 2 milyar TL olması bekleniyor ayrıca bu halka arzın Kasım ortası gibi piyasalara gelmesi bekleniyor. Bu boyutta bir halka arz piyasalardan para çekeceğinden İMKB üzerinde de etkisi olabileceği ancak yeni piyasaya gelecek olan arzlarda değerlemeler yüksek olursa, bunun da şu anda yaklaşık ortalama yüzde 32 iskontolu işlem gören GYO sektörünü olumlu etkileyebileceği ifade ediliyor.

Önümüzdeki dönemde planlanan halka arzların tamamlanmasıyla, hem sektördeki likidite, güvenlik, şeffaflık ve performansın artacağını hem de finansman problemi yaşayan gayrimenkul sektörüne kaynak yaratılacağını söyleyen Turkish Yatırım Araştırma Uzmanı Filiz Sarı şunlara dikkat çekiyor:

"Sektöre yönelik gerçekleştirilen başarılı halka arzlar, sektör hisseleri üzerinde ilk etapta olumlu katkıda bulunuyor. Ancak şirketler açısından risk unsuru olarak değerlendirebileceğimiz bir konu da sayısı artan yeni GYO'ların halka arzıyla sektördeki konut projelerinin artması sonucunda fiyatlarda yaşanabilecek düşüşlerin net aktif değerinde düşüşlere neden olabileceğidir."

GYO şirketlerinde en önemli konunun yeni projelerin olması ya da yeni projelere başlanması olarak tanımlayan Filiz Sarı, "Mevcut projelerin devam etmesi ya da portföye yeni eklemeler yapılmaması, yatırımcıların GYO hisselerine olan ilgisini azaltıyor ve mevcut iskonto oranının artmasıyla birlikte İMKB'nin performansını yakalayamamalarına neden oluyor" diyor.

Projede Kim Önde?
Proje bazında beklentiler bu açıdan dikkat çekiyor. Bu anlamda Emlak Konut GYO, Sinpaş'ın en büyük rakibi olarak gösteriliyor. Bu sebeple Sinpaş'tan Emlak GYO için fon çıkışı olacağı düşünülüyor. Ancak değerleme yüksek olursa Sinpaş'a olumlu yansıması bekleniyor. Torunlar GYO'nun ise portföyü ağırlıklı olarak AVM. Bu sebeple İş GYO'nun Kanyon ile AVM portföyü ile karşılaştırılabilir.

İMKB'ye gelecek GYO'lar dışında bir de borsadaki GYO'larla ilgili gelişmeler oluyor. Örneğin Avrasya YO'da sert çıkış var. Şirket sermayesini 6 milyon TL'den 24 milyon TL'ye çıkarmayı düşünüyor. Sermaye artırımı Avrasya Gayrimenkul Yatırımları'na tahsis edilecek. Diğer taraftan şirket, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşecek.

General Electric Capital ve Doğuş Holding arasında geçen hafta imzalanan bağlayıcı olmayan iyi niyet mektubuna göre, General Electric Capital'ın Doğuş GE GMYO'da sahip olduğu 23.913.900 TL nominal bedelli hisselerinin tamamının (şirket sermayesinin yüzde 25.51'i) Doğuş Holding'e satışı için taraflar arasında görüşmelere başlandığı açıklandı. Mevcut durumda 170 milyon TL'lik net aktif değere sahip şirket, bu paralelde sahip olduğu 1.82 TL'lik pay başı net aktif değer bazında yüzde 27'lik iskontoya sahip. Olası satış ile Doğuş GYO bazında olumlu potansiyel yaratacağı öngörülüyor.

Halka Arzı Beklenen GYO'ların Projeleri
AKFEN GYO: Akfen Holding'in yüzde 74 hissesinin bulunduğu Akfen GYO, halka arz için İMKB'ye başvurdu. Şirket, halka arz sonrası oluşacak sermayenin yüzde 29'una tekabül eden 50.3 milyon adet hisseyi piyasaya arz etmeyi planlıyor. Akfen GYO'nun özelliği otel yatırımlarıyla öne çıkması.

EMLAK GYO: TSKB ve Unicredit'in aracılık faaliyetinde bulunacağı Emlak GYO'nun yüzde 25'i halka arz edilecek. Şirketin 2003-2010 yılları arasında portföyü dahilindeki 3 milyon 260 bin metre kare arsa alanı üzerinde yaklaşık 42 bin adet konut, 398 adet ticari ünite, 10 adet okul ve 10 adet sosyal tesis projelendirildi. Halka arzın yıl sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

Torunlar GYO: Alışveriş merkezi odaklı gayrimenkul yatırım ortaklığı Torunlar GYO, hisselerinin yüzde 25.16'sını halka arz etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) başvurdu. Torunlar GYO'nun halka arzına iş Yatırım aracılık edecek. Torunlar GYO'nun yatırımlarının yüzde 89'unun AVM'lerden oluşuyor ve şirket portföyünün yüzde 60'ı da gerçekleşmiş projelerden meydana geliyor. Halka arzdan elde edecekleri kaynaklarla yatırımlara devam edecek. Önümüzdeki 3 yıl içinde 800 milyon lira yatırım yapmayı hedefliyor.

KİLER GYO: 2008'in ortalarında SPK'dan Kiler GYO'nun kuruluş iznini aldı. Gayrimenkul piyasalarının hareketlenmesiyle birlikte 2010 sonunda ya da 2011 yılı başında Kiler GYO'yu halka açmayı planladığını açıklamıştı. Şirket halen İstanbul'daki Sapphire projesini yürütüyor.

ÖZAK GYO: Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Özak GYO'nun SPK tebliğleri uyarınca halka arz için 2012 yılına kadar süresi bulunduğunu ifade ederek, "Hedefimiz, 2012'ye kadar beklemeden 2011 içinde çalışmalarımızı tamamlayarak halka arz" diye açıklamada bulundu.

ALBAYRAK GYO: Albayrak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Albayrak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, hisselerinin yüzde 49'luk bölümünü halka arz etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştu. Şirket o zaman yaptığı açıklamada şirket, halka arz öncesi 10 milyon 850 bin TL'ye çıkarılmış olan sermayesini, ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle yüzde 50 oranında artırarak 16 milyon 275 bin TL'ye yükselteceğini açıklamıştı.

BÜYÜKHANLI GYO: Büyükhanlı GYO, halka açılmak için SPK'ya başvurdu. SPK Haftalık Bülteni'ne göre şirket, 2 milyon TL değerinde halka açılma gerçekleştirecek.

MESA GYO: Mesa GYO olarak 32 milyon lira sermayeyle kuruldukları için resmi olarak 1 yıl içinde halka arz edilmeleri gerektiğini açıklayan şirket Yönetim Kurulu Başkanı F. Bülent Bingöl, "Uzatma için müracaatımız olacak ama 2010'un ikinci yarısında bir pencere aralanır ve biz halka arz yapabiliriz diye düşünüyoruz" dedi.

Servet GYO: Şirketin sahip olduğu ticari gayrimenkulleri, bir başka Sinpaş şirketi olan Servet GYO'da değerlendirdiklerini söyleyen Sinpaş Yapı Genel Müdürü Ahmet Çelik, iki yıl içinde Servet GYO'yu halka açacaklarını duyurdu.

"GYO'lara Yatırım Yapılabilir"
Şenol Korkmaz İnfo Yatırım Portföy Yöneticisi
"Gayrimenkul sektöründe yapılan yeni halka arzlar borsa açısından olumlu olacak. Fakat endeksten çok sektör üzerinde etkisi olacak. Özellikle sektör endeksindeki şirket sayısının çoğalması, derinliğin artması açısından önemli. Şu anda sektörde 16 GYO şirketi bulunuyor. Sektördeki şirket sayısının artması aynı zamanda yatırımcı ilgisini de artıracak.

Genel ekonomik konjonktürün uygun olduğu durumda önümüzdeki dönemde Martı, Akfen, Torunlar, Emlak, Kiler ve Mesa gibi şirketlerin halka arzı bekleniyor. İMKB'de işlem gören Martı ve Akfen'in GYO'ları ana şirketleri ve endeks üzerinde olumlu etki yaratabilir.

İMKB endeksi yılbaşından bu yana yüzde 21 değer artışı yaşamasına rağmen GYO sektör endeksi yüzde 13 değer kazandı. Yaşanılan krizin en fazla olumsuz etkisi gayrimenkul sektöründe yaşandı. Bunu endeks getirilerinde de görebiliyoruz. 2011 yılından itibaren düşük kalan bu sektörlere yatırım yapılabilir. Özellikle bazı GYO şirketleri yüzde 50 iskontolu işlem görüyor."

Kaynak: Ekonomist
 
Küresel borsalarda pazartesiden itibaren hakim olan satış baskısı dün de sürdü. İMKB ise geçen haftaki gibi diğer borsalardan ayrışarak ilk seansı yatay kapattı.

İMKB 100 Endeksi, ABD'de temmuz ayında 51.0 olan tüketici güven endeksinin ağustosta 53.5'le beklentilerin üzerinde yükselmesi ve ABD bankacılık sektörünün yılın ikinci çeyreğinde 21.6 milyar dolarla son üç yılın en yüksek çeyrek yıl kârını elde etmesi haberleri sonucu kapanışa doğru artan alım baskısıyla yükseldi.

ABD'de ekonomik verilerin yavaş ekonomik büyüme endişesi taşıyan yatırımcıları cesaretlendirmesiyle ABD borsaları da artıya döndü. Tüketici güveni ve konut fiyatlarındaki yükseliş endekslerde toparlanma getirdi. 20 metropolde konut fiyatlarını izleyen S & P Casc Shiller endeksi beklentinin üzerinde yükseldi ve konut fiyatlarında sert yükselişe işaret etti.

İlk seansta 44 puan düşen İMKB, ikincide 670 puan artarak 59.972,59'dan kapandı. Borsa endeksi günün tamamında 626 puan yükselirken, hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1.06 değer kazandı.

Kaynak: Sözcü
 
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) ve Torunlar GYO, halka açılmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Emlak Konut GYO'nun hisselerinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmesi planlanıyor.

İMKB'nın internet sitesinde yer alan bilgide, şirketin halka arz edilecek tutarının 625 milyon lira olduğu ve arz sonrası sermayesinin 2.5 milyar lira olacağı katdedilmişti. Torunlar GYO'nun halka arzına ilişkin olarak ise, "47.9 milyon lira nominal değerdeki mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak sermaye artırım yoluyla, geriye kalan 8.45 milyon lira nominal değerdeki bölüm ise şirket ortaklarının portföyünde bulunan hisselerin satışından karşılanacaktır" denildi. Torunlar GYO'nun halka arzında ayrıca, ek satış hakkı kapsamında şirket ortaklarının portföyünde bulunan toplam 8.45 milyon lira nominal değerdeki payın da halka arz edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Vatan
 
Halka arz seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) borsada işlem görmek üzere başvuruda bulundu. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) sitesinde yer alan bilgiye göre, halka arz sonrası sermayesi 175 milyon lira olacak şirkette halka arz edilecek tutar, 6.56 milyon lira ek satış dahil 50.31 milyon lira olacak.

Kaynak: Sabah
 
Powered by Tags for Joomla
Bağlantılar

Bize Ulaşın

Reklam-Tanıtım

Katılın

Uzmana Danışın, Bilgilenin

Kayıt Yaptırın

İzleyin

  • RSS

  • Mobil Görüntüle

İş Ortaklarımız